From Employer

Feedback form for Employer

The feedback from the employers is for Design and Review of the Syllabus. It aims at knowing satisfaction of the employers about the current syllabus and their views about its applicability and relevance to real life situations (वर्तमान  अभ्यासक्रमाबदल आणि त्यांच्या वास्तविक्तेच्या परिस्थितीस उपयुक्तता आणि प्रसंगीतेबद्दल आपले मत जाणून घेणे हे उद्दिष्ट्य आहे)

You are requested to select appropriate option and mark it with tick ( ) for the following Point

खालील प्रश्नांची उत्तरे  देताना योग्य  पर्यायपुठे (√ ) करा 

1.The knowledge and curricular level of the students is 

(विद्याथ्याचे ज्ञान आणि अभयसक्रम स्तर)

1. The knowledge and curricular level of the students is (विद्याथ्यांचे ज्ञान आणि अभयसक्रम स्तर)
2. The present curriculum is oriented to produce human resource with internationally accepted standards (सध्याचा अभ्यासक्रम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त विद्यार्थी घडविण्यास उपयुल्क्त आहे)
3. The present curriculum offers practical knowledge of subjects - (वर्तमान अभ्यासक्रम विषयांचे व्यावहारिक ज्ञान देते)
4. The curricular status and knowledge level of the students is apt to get career for them - (वर्तमान अभ्यासक्रम आणि आधारित ज्ञान विद्यार्थास योग्य करियर मिळवून देण्यास उपयुक्त आहे)
5. The current syllabus need to be revised, updated and made career oriented(वर्तमान अभ्यासक्रमात सुधारणा करून रोजगारक्षम करणे गरजेचे आहे ):

Feedback on curriculum

1. How do you rate the sequence of the Courses that you have studied are in sequence to what you have studied in the previous semester?(सध्या शिकत असलेला अभ्यासक्रम हा मागील अभ्यासक्रमाला सहसंबंधित आहे याबद्दल आपले मत ):
2. How do you rate the syllabus of the courses that you have studied in relation to the competencies expected out of the course?(अभ्यासक्रमामधून अपेक्षित असलेल्या कार्यक्षमतेच्या संदर्भात आपण अभ्यासक्रमाचे कसे मूल्यांकन कराल ):
3. How do you rate the relevance of the units in Syllabus relevant to the course?(पाठ्यक्रमातील विविध घटकांचा अभ्यासक्रमाशी कसा सहसंबध जोडता ?):
4. How do you rate the distribution of the contact hours among the course components(अभ्यासक्रमातील घटकांसाठी वेळेचे नियोजन कसे करता ?):
5. How do you rate the offering of the electives in terms of their relevance to the specialization streams?(विशिष्ठ शाखेची निवड करताना कोणाला प्राधान्य देता ?):
6. How do you rate the relevance of the Text Books and reference books by their International recognition to the Courses(पाठ्यपुस्तके आणि संदर्भ पुस्तकांच्या अभ्यासक्रमाच्या आंतरराष्ट्रीय मान्यतेनुसार आपण त्याचे कसे मूल्यांकन करता):
7. Rate the Size of syllabus in terms of the load on the student semester wise(सत्रनिहाय विद्यार्थ्यांवरती असणार्‍या अतिभारानुसार अभ्यासक्रम ):
8. Rate the courses in terms of extra learning or self learning considering the design of the courses(अभ्यासक्रमाच्या रचनेचा विचार करून अतिरिक्त शिक्षण किंवा स्वयंअध्ययन याचे मूल्यमापन कसे कराल):
9. How do you rate the evaluation scheme designed for each of the course?(प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी तयार केलेल्या योजनेकडे कसे पहाल ):
10. How do you rate the percentage of courses having LAB components?(For Science Faculty students)(प्रयोगशाळेतील असणार्‍या घटकांची अभ्यासक्रमाशी टक्केवारीचे प्रमाण )(फक्त शास्त्र शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी ):
11. How do you rate the designing the experiments(For Science Faculty students)(प्रयोगशाळेतील विविध प्रयोगांची रचना ):
12. How do you rate the experiments in relation to the real life Applications(For Science Faculty students)(प्रयोगांचे दैनंदिन जीवनातील उपयोजन ):